Planuoti darbus iš anksto yra svarbus momentas įmonėse, nes nuo to priklausys darbų atlikimo kokybė, laiko planavimas, resursų darbo laiko apskaita ir reikiamos įrangos. Suplanavimus šiuos dalykus vėliau bus lengvesnė apskaita, bei tikslesnė duomenų analizės informacija.


Kaip padeda?

Mobiliosios programėlės darbų planavimui padeda tuo, kad kiekvienas darbuotojas savo mobiliajame įrenginyje gali stebėti jiems priskiriamus darbus ir planuotis jų atlikimo laiką ir jei reikia, vietą. Susidėlioti reikiamą darbų planą ir atlikti tinkamu laiku vienas iš darbuotojo privalumų. Jam tai padaryti padės UAB „Terra IT‘ kuriamos mobiliosios programėlės. Kiekvieno darbo planavimas užtikrina greitesnį įmonės veiklos plano įgyvendinimą, o padedant mobilioms aplikacijoms, išvengiama klaidų ar pasikartojančių darbų atlikimo, nes kiekvienam darbui galima priskirti reikiamą darbuotoją. Taip kiekvienas reikiamas darbuotojas matys tik jam priskirtas užduotis.


Kokius darbus padeda planuoti?

Visos kuriamos mobilios programėlės padeda planuotis darbus pagal įmonės veiklos sritis – gamybos ir mechanizmų valdymo, projektų ir sąmatų, paslaugų ir aptarnavimo, transporto ir vežėjų informacijos valdymo darbus. Pagal kiekvieną sritį yra priskiriami atsakingi darbuotojai, kurie savo darbus ir užduotis mato mobiliojoje programėlėje. Kadangi mobilioji programėlė veikia bet kur, kur yra mobilusis internetas, todėl darbuotojas nėra pririštas prie darbo vietos ir padeda planuotis darbus, kurie gali būti kitame skyriuje, vietoje ar mieste. Kiekvienas priskirtas darbas turi savo aprašymą ir žymėjimą, todėl darbuotojui lengva atskirti atliktus darbus, naujus darbus ar peržiūrėti jau atliktų darbų istoriją. Atlikus darbus jie tiesiogiai perduodami į verslo valdymo sistemą, kur atitinkamas darbuotojas gali toliau tęsti ir perduoti reikimas užduotis.


Privalumai

Mobilioji programėlė bus visada šalia, turimame mobiliajame įrenginyje, todėl užduotys bus atliekamos operatyviau ir tiksliau. Visos mūsų kuriamos mobilios programėlės yra tikslios, greitos ir lengvos naudotis, turi pagrindinius šiuos privalumus:

  • pasiekiamos bet kur, kur yra mobilusis ryšys;
  • kiekvienas priskirtas darbas, matomas realiu laiku;
  • galimybė planuotis darbo atlikimo laiką;
  • galimybė prisegti reikiamus dokumentus ar nuotraukas;
  • susirašinėjimo su sistema funkcija

Šiuolaikinės ir modernios mobiliosios aplikacijos palengvina verslo valdymo sistemų darbą, užduočių perdavimą reikiamiems darbuotojams ir atgalinio ryšio gavimą tiesiogiai į sistemą. Aiškus ir paprastas programėlės valdymas bus lengvai suprantamas bet kuriam darbuotojui, todėl nereikalauja ypatingų ir specifinių apmokymų. Mobiliosios programėlės sutaupo įmonės vadovams ne tik laiko, bet ir išlaidų, kuomet reikiami darbai visada šalia kiekvieno darbuotojo ir realiu laiku.